Affärsjuridisk Advokatbyrå

Lönnquist Advokatbyrå är en oberoende advokatbyrå med över 20 års erfarenhet av att ge kvalificerat biträde inom affärsjuridik. Det kan gälla tvister mellan företag, exempelvis entreprenadtvister, kommersiell hyresjuridik och likvidationer av aktiebolag. Advokatbyrån har väl fungerande samarbete med advokatbyråer utomlands.

Advokatbyrån har bland annat företrätt den vinnande parten i Högsta domstolen i ett principiellt viktigt mål om bevisbörda (NJA 2014 s. 364), läs mer.

Bland advokatbyråns uppdragsgivare finns både små och stora företag. De ser Lönnquist Advokatbyrå som en kompetent och effektiv partner med bred process- och förhandlingsvana.

Kontoret ligger i Stockholm men byrån utför uppdrag i hela Sverige och från utlandet.