Affärsjuridisk Advokatbyrå

Lönnquist & Co Advokatbyrå är en oberoende advokatbyrå med gedigen erfarenhet inriktad på att ge kvalificerat biträde inom svensk affärsjuridik, särskilt tvister mellan företag och kommersiell hyresjuridik. Advokatbyrån har också mycket väl fungerande samarbete med advokatbyråer utomlands.

Advokatbyrån har bland annat företrätt den vinnande parten i Högsta domstolen i ett principiellt viktigt mål om bevisbörda (NJA 2014 s. 364), läs mer.

Bland advokatbyråns klienter finns både små och stora företag. De ser Lönnquist & Co Advokatbyrå som en kompetent och effektiv partner med bred process- och förhandlingsvana.

Kontoret ligger i Stockholm men byrån utför uppdrag i hela Sverige och från utlandet.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Member of Galexy International Legal Association