Internationell affärsjuridik

Lönnquist Advokatbyrå är medlem av Galexy International Association of Lawyers. Det är ett nätverk av advokatbyråer i olika länder som samarbetar över gränserna i affärsjuridiska frågor. Genom detta har Lönnquist Advokatbyrå mycket goda kontakter med advokatbyråer inte minst i Europa, bland annat  i Tyskland, England, Schweiz, Holland, Belgien och Frankrike. Besök gärna www.galexy.eu för mer information.

Lönnquist Advokatbyrå är också medlem av
International Bar Association (IBA). IBA är den främsta internationella organisationen för advokater och advokatsamfund. IBA grundades 1947 med syfte att tillskapa en organisation bestående av världens advokatsamfund som skulle bidra till global stabilitet och fred. Det finns idag över 80 000 medlemmar från över 170 länder som består av advokater från de flesta av världens ledande advokatbyråer.

Lönnquist Advokatbyrå har dessutom en mångårig relation med den amerikanska advokatbyrån Holland & Knight. Bakgrunden är att advokat Anders Lönnquist tidigare tjänstgjort vid Haight, Gardner, Poor & Havens i New York och att den advokatbyrån har gått samman med Holland & Knight.

Holland & Knight är en affärsjuridisk fullservicebyrå med över 1 000 jurister och 20 kontor i USA.

 

Genom ovanstående kontaktnät kan Lönnquist Advokatbyrå biträda ditt företag i rättsliga angelägenheter utomlands.