Internationell affärsjuridik

Lönnquist & Co Advokatbyrå är medlem av Galexy International Association of Lawyers. Det är ett nätverk av advokatbyråer i olika länder som samarbetar över gränserna i affärsjuridiska frågor. Genom detta har Lönnquist & Co Advokatbyrå mycket goda kontakter med advokatbyråer inte minst i Europa, bland annat  i Tyskland, England, Schweiz, Holland, Belgien och Frankrike. Besök gärna www.galexy.eu för mer information.

Lönnquist & Co Advokatbyrå har även en mångårig relation med den amerikanska advokatbyrån Holland & Knight. Bakgrunden är att advokat Anders Lönnquist tidigare tjänstgjort vid Haight, Gardner, Poor & Havens i New York och att den advokatbyrån har gått samman med Holland & Knight.

Holland & Knight är en affärsjuridisk fullservicebyrå med över 1 000 jurister och 20 kontor i USA.

Genom ovanstående kontaktnät kan Lönnquist & Co Advokatbyrå biträda ditt företag i rättsliga angelägenheter utomlands.