Entreprenadtvister

Entreprenadjuridiken är ett komplicerat rättsområde som ofta innefattar avsevärda ekonomiska värden.  Det kan finnas flera inblandade parter än beställare och entreprenör, såsom byggledning, projektör och underentreprenör.

Föreningen Byggandets Kontraktskommité, BKK, har utarbetat bestämmelser för olika entreprenadformer som syftar till att ge en rimlig balans mellan parternas rättigheter och skyldigheter. BKK har bland annat tagit fram standardavtalen AB 04 och ABT 06 som används i stor omfattning i kommersiella avtal inom entreprenadbranschen.

Advokat Anders Lönnquist har skrivit artiklar inom området entreprenadrätt vilka har publicerats i tidningen Entreprenadaktuellt. Entreprenadaktuellt är särskilt inriktad på företag som arbetar med entreprenader. Du kan läsa artiklarna Hävning av entreprenadavtal, Entreprenadtvister i domstol och Besiktning av entreprenader.

Advokatbyrån biträder i förhandlingar och tvister rörande entreprenader.

Ring gärna oss på tel 08-660 93 60

Om det passar er bättre att bli uppringd kan ni skicka ett meddelande nedan.