Likvidationer av aktiebolag

Om aktieägarna inte längre behöver ett bolag är likvidation ofta ett lämpligt alternativ. Genom en likvidation avvecklas bolaget under ordnade former. En likvidation medför inte de negativa konsekvenser som en konkurs gör.
 
Lönnquist & Co Advokatbyrå är inriktad på likvidationer där en s k snabbavveckling inte är tillämplig, d v s att bolaget inte är vilande och det krävs mer avvecklingsarbete än formalia (bl a årsredovisningar och skattedeklarationer).
 
I de likvidationer som advokatbyrån åtar sig kan det exempelvis finnas pågående verksamhet som behöver avvecklas eller överlåtas, fastigheter eller andra tillgångar som behöver avyttras, personal som behöver sägas upp, tvister som behöver lösas eller andra omständigheter som gör att en s k snabbavveckling inte passar.
 
Advokatbyrån åtar sig likvidatorsuppdrag i hela Sverige.
 
Advokat Anders Lönnquist har varit av Bolagsverket utsedd likvidator i över 100 aktiebolag och har mångårig erfarenhet av likvidationer där det erfordras kvalificerad handläggning.
 
Kontakta honom på tel 08-660 93 60 för ett kostnadsfritt samtal om hur en likvidation kan genomföras i ert fall. Om det passar er bättre att bli uppringd kan ni skicka ett meddelande nedan.