Tvistlösning

Tvistlösning med Lönnquist advokatbyrå

Tvistemålsprocesser kan bli kostsamma och långvariga. De flesta tvister bör därför lösas genom förhandlingar. Men det finns situationer där en process inte går att undvika, exempelvis när en rimlig uppgörelse inte kan uppnås eller om motparten redan har inlett ett rättsligt förfarande.

En advokat med process- och förhandlingsvana kan bedöma vilka möjligheter som finns för ditt företag att nå framgång i tvisten och ge förslag på lämpligt tillvägagångssätt.

 

Advokatbyrån har under de senaste 20 åren byggt upp en gedigen erfarenhet av kommersiella tvister och för klients räkning vunnit i bland annat Högsta domstolen (NJA 2014 s 364). 

Det kan röra tvister om till exempel entreprenader, fastigheter, lokaler, avtal, skadestånd eller företagsöverlåtelser. Advokatbyrån är ombud i domstol, skiljeförfaranden, hyresnämnd samt vid medling.

Advokatbyrån anlitas av svenska bolag samt av utländska bolag som har tvister i Sverige. 

Självklart hjälper vi dig att ansöka om ianspråktagande av rättsskydd i företagsförsäkring.

Byrån åtar sig uppdrag över hela landet och möten kan hållas via videosamtal.

Ring gärna oss på tel 08-660 93 60.

Om det passar er bättre att bli uppringd kan ni skicka ett meddelande nedan.