Affärsjuridik

Vi har lång erfarenhet av att biträda företag med affärsjuridisk rådgivning och att upprätta och granska kommersiella avtal. 

Det kan bland annat röra sig om 

  • aktieägaravtal
  • avtal vid försäljning av aktiebolag 
  • återförsäljaravtal 
  • samarbetsavtal 
  • nyttjanderättsavtal
  • avtal om försäljning av varor och tjänster

Rättsområden som ofta aktualiseras är avtalsrätt, köprätt, bolagsrätt, obeståndsrätt, processrätt och fastighetsrätt.

Vi fungerar ofta som bolagsjurist för företag som inte har någon anställd jurist men som ändå behöver löpande juridisk rådgivning. Tillsammans med er tar vi gärna fram en kostnadseffektiv lösning som passar era specifika behov. Välkommen att kontakta oss om detta, se >>>